หน้าแรก    สาระน่ารู้    ข่าวน่าสนใจ


กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดอบรมติวเข้มนิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่
...................................................................................................................................................................
ทีมา: สถาบันฝึกอบรมธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฉบับที่ 59 / 14 พฤศจิกายน 2550กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนดจัดอบรมตามโครงการนิติบุคคลที่ จดทะเบียนตั้งใหม่ ปีงบประมาณ 2551 ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2550 จำนวน 20 ครั้ง ในกรุงเทพมหานครและ จังหวัดนนทบุรี เริ่ม 16 พฤศจิกายน 2550 นี้

นายคณิสสร นาวานุเคราะห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า จากปัญหาผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจขึ้นใหม่จำนวนไม่น้อยยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ กรมฯ จึงได้จัดทำโครงการอบรมนิติบุคคลที่จดทะเบียนตั้งใหม่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย การจัดทำบัญชีและภาษีอากร ตลอดจนมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและโปร่งใสมากขึ้น ซึ่งได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับในปีงบประมาณ 2551 ได้ดำเนินการจัดอบรมในกรุงเทพฯ และจังหวัดนนทบุรี จำนวน 20 ครั้ง ดังนี้

   - วันที่ 16-18 , 24-25 พฤศจิกายน 2550 จัดที่ กรมส่งเสริม การส่งออก ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพ
   - วันที่ 17 มกราคม 2551 จัดที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี
   - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ , 5 มีนาคม , 9 เมษายน , 7 พฤษภาคม , 11 มิถุนายน 9 กรกฎาคม และ 6 สิงหาคม 2551 จัดที่ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

สำหรับหัวข้อในการอบรมประกอบด้วย กฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการจัดทำงบการเงิน และภาษีที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินธุรกิจ

ผู้ประสงค์เข้าอบรมสามารถดาวน์โหลดแบบตอบยืนยันเข้ารับการอบรม ได้จากเว็บไซต์www.dbd.go.th และส่งทางไปรษณีย์หรือโทรสารไปที่ สถาบันฝึกอบรม ธุรกิจการค้า โทร/โทรสาร 0 2547 5963-64 หรือที่สำนักกำกับดูแลธุรกิจ โทร 0 2547 5981 โทรสาร 0 2547 4398

อนึ่งในระหว่างวันที่ 16-25 พฤศจิกายน 2550 นอกจากกรมฯ จะจัด ให้มีการอบรม นิติบุคคลที่จดทะเบียนตั้งใหม่แล้ว สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังได้จัดงาน"พัฒนาธุรกิจการค้าแฟร์ ครั้งที่ 2" ที่ ศูนย์แสดงสินค้า กรมส่งเสริมการ ส่งออก โดยมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค แฟรนไชส์ OTOP เสื้อผ้า เครื่องหนัง เครื่องประดับ อัญมณี ของตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ และสินค้าอื่นๆ

ในราคาถูกอีกด้วย จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทั่วไป มาเที่ยวชมงานตาม วัน เวลา ดังกล่าวบริการของสำนักงาน
  บริการด้านงานบัญชี
  บริการด้านภาษีอากร
  บริการงานจดทะเบียน
  บริการด้านกฎหมาย
  บริการด้าน IT


ถาม-ตอบ
  คำถามทั่วไปเกี่ยวกับบริการ
  คำถามเกี่ยวงานบัญชี
  คำถามเกี่ยวกับภาษีอากร
  คำถามเกี่ยวกับงานจดทะเบียน
  คำถามเกี่ยวกับงานกฎหมาย
  คำถามเกี่ยวกับงาน IT


เว็บไซต์น่าสนใจ
  กรมสรรพากร
  ประมวลรัษฎากรออนไลน์
  สรรพากรสาส์น
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  สภาวิชาชีพบัญชี
  สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรก | บริการของสำนักงาน | สาระน่ารู้ | ถาม-ตอบ | รู้จักสำนักงาน | ติดต่อเรา | ติดต่อเว็บมาสเตอร์


สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สำนักงานยงยุทธการบัญชีและกฎหมาย
589 อาคารถุงเงิน ถ.ลาดหญ้า คลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร: 0-2861-4611-5  แฟ็กซ์: 0-2438-2202  อีเมล์: info@yongyout.com