หน้าแรก    ถาม-ตอบกรุณาเลือกประเภทคำถาม
     คำถามทั่วไปเกี่ยวกับบริการ
     คำถามเกี่ยวงานบัญชี
     คำถามเกี่ยวกับภาษีอากร
     คำถามเกี่ยวกับงานจดทะเบียน
     คำถามเกี่ยวกับงานกฎหมาย
     คำถามเกี่ยวกับงาน ITคำถามทั่วไปเกี่ยวกับบริการ

 • สำนักงานฯ มีบริการอะไรบ้างสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังจะเริ่มต้นดำเนินธุรกิจใหม่
 • สำนักงานฯ มีบริการอะไรบ้างสำหรับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว
 • สิ่งใดบ้างที่ควรพิจารณาในการเลือกใช้บริการจากสำนักงานบัญชีแต่ละแห่ง
 • ในปัจจุบัน มีสำนักงานบัญชีใหม่หลายแห่งที่คิดค่าบริการในราคาที่ต่ำมาก อยากทราบว่าหากกิจการของผมเลือกใช้บริการจากทางสำนักงานฯ จะมีความแตกต่างจากบริการของสำนักงานราคาต่ำเหล่านั้นอย่างไร
 • สำนักงานฯ ให้บริการลูกค้าที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพฯ ด้วยหรือไม่
 • หากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานบริการของสำนักงานฯ จะสามารถติดต่อได้ทางใดบ้าง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  |  กลับไปด้านบนคำถามเกี่ยวงานบัญชี

 • การใช้บริการ outsource งานบัญชีจากสำนักงานฯ มีข้อดีกว่าการจ้างพนักงานบัญชีประจำอย่างไร
 • ทางสำนักงานฯ คิดค่าบริการ outsource งานบัญชีอย่างไร
 • กิจการต้องจัดเตรียมเอกสารอะไรให้กับสำนักงานฯ เพื่อการจัดทำบัญชีบ้าง
 • สำนักงานฯ จะจัดทำงบการเงินให้แก่กิจการปีละกี่ครั้ง และจะได้รับงบการเงินดังกล่าวเมื่อใด
 • ทางสำนักงานฯ ให้บริการตรวจสอบบัญชีแก่กิจการด้วยหรือไม่
 • การวางระบบบัญชีสำหรับกิจการที่เพิ่งเริ่มดำเนินการเป็นสิ่งจำเป็นหรือไม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  |  กลับไปด้านบนคำถามเกี่ยวกับภาษีอากร

 • บริการนำส่งภาษีอากรมีประโยชน์ต่อกิจการของผมอย่างไร
 • ในการใช้บริการนำส่งภาษีอากรและเงินสมทบต่าง ๆ ของสำนักงานฯ กิจการควรส่งมอบเงินให้แก่สำนักงานฯ ในรูปแบบใด และกิจการจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเงินดังกล่าวจะไม่สูญหาย
 • การวางแผนภาษีอากรจะมีประโยชน์ต่อกิจการของผมอย่างไร
 • สำนักงานฯ ให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากรแก่กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนหรือไม่
 • สำนักงานฯ มีบริการตัวแทนติดต่อกรมสรรพากรในกรณีที่กิจการประสบปัญหาด้านภาษีอากรหรือไม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  |  กลับไปด้านบนคำถามเกี่ยวกับงานจดทะเบียน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  |  กลับไปด้านบนคำถามเกี่ยวกับงานกฎหมาย

 • การใช้บริการที่ปรึกษากฎหมายของสำนักงานฯ มีประโยชน์แก่กิจการของผมอย่างไร
 • สำนักงานฯ บริการให้คำปรึกษากฎหมายในด้านใดบ้าง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  |  กลับไปด้านบนคำถามเกี่ยวกับงาน IT

 • การใช้บริการวางระบบคอมพิวเตอร์จากสำนักงานฯ จะก่อให้เกิดผลดีต่อกิจการมากกว่าการซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้งานเองจริงหรือ
 • การวางระบบคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจมีค่าใช้จ่ายสูงหรือไม่ เนื่องจากกิจการเพิ่งเริ่มดำเนินกิจการจึงไม่ต้องการมีค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลกำไรโดยตรงมากเกินไป
 • เหตุใดบริการที่ปรึกษาด้าน IT จากสำนักงานฯ จึงก่อให้เกิดประโยชน์แก่กิจการ แม้ว่ากิจการจะได้ว่าจ้างผู้รับเหมาพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์จากภายนอกอยู่แล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  |  กลับไปด้านบนบริการของสำนักงาน
  บริการด้านงานบัญชี
  บริการด้านภาษีอากร
  บริการงานจดทะเบียน
  บริการด้านกฎหมาย
  บริการด้าน IT


ถาม-ตอบ
  คำถามทั่วไปเกี่ยวกับบริการ
  คำถามเกี่ยวงานบัญชี
  คำถามเกี่ยวกับภาษีอากร
  คำถามเกี่ยวกับงานจดทะเบียน
  คำถามเกี่ยวกับงานกฎหมาย
  คำถามเกี่ยวกับงาน IT


เว็บไซต์น่าสนใจ
  กรมสรรพากร
  ประมวลรัษฎากรออนไลน์
  สรรพากรสาส์น
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  สภาวิชาชีพบัญชี
  สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรก | บริการของสำนักงาน | สาระน่ารู้ | ถาม-ตอบ | รู้จักสำนักงาน | ติดต่อเรา | ติดต่อเว็บมาสเตอร์


สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สำนักงานยงยุทธการบัญชีและกฎหมาย
589 อาคารถุงเงิน ถ.ลาดหญ้า คลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร: 0-2861-4611-5  แฟ็กซ์: 0-2438-2202  อีเมล์: info@yongyout.com