หน้าแรก    สาระน่ารู้    บทความน่าอ่าน


มุมภาษี : ภาษีเลี้ยงรับรองปีใหม่
...................................................................................................................................................................
ที่มา: มุมภาษี เดลินิวส์ / 19 พฤศจิกายน 2550ใกล้ส่งท้ายปีเก่า 2550 ต้อนรับปีใหม่ 2551 แล้วครับ มีบางบริษัทห้างร้าน เตรียมจัดงานปีใหม่ให้พนักงาน ซื้อของขวัญ ของชำร่วยให้แก่ผู้มีพระคุณ รายจ่ายเหล่านี้จะถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่ลองฟังกันดูนะครับ

กรณีบริษัทนายจ้างเลี้ยงรับรองพนักงานลูกจ้างของตนเอง ในโอกาสวันเกิดหรือเลี้ยงฉลองในเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยหลักทั่วไปในทางภาษีอากรห้ามมิให้เลี้ยงรับรองลูกจ้างพนักงานของบริษัท เว้นแต่ลูกจ้างจะมีส่วนร่วมในการรับรอง รายจ่ายนี้จึงถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามครับ

ประเด็นต่อมา ในกรณีที่บริษัทจัดงานเลี้ยงปีใหม่ให้พนักงาน ไม่ว่าจะจัดในบริษัทหรือบางครั้งไปจัดนอกสำนักงาน เช่น โรงแรม หรือสโมสร เป็นต้น

โดยทั่วไปรายจ่ายดังกล่าว ไม่ถือเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการหรือเป็นรายจ่ายเพื่อการหากำไร และ  ไม่อาจนำภาษีซื้อมาใช้เป็นเครดิตหักออกจาก  ภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ แต่  ถ้าบริษัทได้กำหนดกิจกรรมดังกล่าวไว้เป็นสวัสดิการแก่พนักงานลูกจ้าง โดยต้องจัดการให้เป็นประจำ ก็ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ และให้นำภาษีซื้อมาใช้เป็นเครดิตหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ เพราะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการประกอบกิจการ และทั้งสองกรณีไม่เป็นประโยชน์เพิ่มของพนักงาน

กรณีบริษัทแจกกระเช้าให้แก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าเป็นประจำ โดยแจกทุกปี เป็นปกติประเพณีทางการค้าถือเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว หรือรายจ่ายให้โดยเสน่หา และ  ไม่อาจนำภาษีซื้อมาใช้เป็นเครดิตหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ โดยภาษีซื้อดังกล่าวก็ถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามด้วย

แต่หากเป็นรายจ่ายในการส่งเสริมการขายที่ได้กำหนดไว้เป็นการแน่นอน โดยถือเป็นรางวัลที่ให้แก่ลูกค้าของตน ซึ่งบริษัทต้องกำหนดระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติที่แน่ชัดพร้อมที่จะให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบได้ ก็ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ และให้นำภาษีซื้อมาใช้เป็นเครดิตหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ เพราะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการประกอบกิจการ แต่บริษัทต้องเสียภาษีขายจากมูลค่ากระเช้าที่เป็นรางวัลส่งเสริมการขายดังกล่าว และหากมูลค่าของรางวัลดังกล่าวมีจำนวนถึง 1,000 บาท บริษัทต้องคำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา 3% ของมูลค่ากระเช้า.


บริการของสำนักงาน
  บริการด้านงานบัญชี
  บริการด้านภาษีอากร
  บริการงานจดทะเบียน
  บริการด้านกฎหมาย
  บริการด้าน IT


ถาม-ตอบ
  คำถามทั่วไปเกี่ยวกับบริการ
  คำถามเกี่ยวงานบัญชี
  คำถามเกี่ยวกับภาษีอากร
  คำถามเกี่ยวกับงานจดทะเบียน
  คำถามเกี่ยวกับงานกฎหมาย
  คำถามเกี่ยวกับงาน IT


เว็บไซต์น่าสนใจ
  กรมสรรพากร
  ประมวลรัษฎากรออนไลน์
  สรรพากรสาส์น
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  สภาวิชาชีพบัญชี
  สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรก | บริการของสำนักงาน | สาระน่ารู้ | ถาม-ตอบ | รู้จักสำนักงาน | ติดต่อเรา | ติดต่อเว็บมาสเตอร์


สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สำนักงานยงยุทธการบัญชีและกฎหมาย
589 อาคารถุงเงิน ถ.ลาดหญ้า คลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร: 0-2861-4611-5  แฟ็กซ์: 0-2438-2202  อีเมล์: info@yongyout.com